Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hillegom

Hillegom

49,8%sociaal-cultureel
51,4%ecologisch
54,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,0%
36,6%Politieke participatie57,4%
52,3%Woonomgeving45,6%
55,9%Wonen54,1%
44,0%Veiligheid46,2%
56,2%Onderwijs60,2%
26,2%Gezonde leefstijl34,5%
29,0%Gezondheidszorg52,9%
46,8%Kunst en cultuur39,3%
29,3%Economische participatie56,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,0%Maatschappelijke participatieA
57,4%Politieke participatieB
45,6%WoonomgevingC
54,1%WonenD
46,2%VeiligheidE
60,2%OnderwijsF
34,5%Gezonde leefstijlG
52,9%GezondheidszorgH
39,3%Kunst en cultuurI
56,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,7%
44,1%Water80,7%
37,9%Afval en grondstoffen41,0%
45,9%Energie38,2%
25,5%Natuur en landschap35,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder42,9%
55,5%Lucht67,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
53,7%BodemA
80,7%WaterB
41,0%Afval en grondstoffenC
38,2%EnergieD
35,7%Natuur en landschapE
42,9%Externe veiligheid en hinderF
67,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,6%
46,3%Arbeid55,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
34,8%Kennis57,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,6%ConcurrentievermogenA
55,7%ArbeidB
43,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,3%KennisE