Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Katwijk

Katwijk

53,6%sociaal-cultureel
52,6%ecologisch
52,4%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,7%
36,6%Politieke participatie62,1%
52,3%Woonomgeving51,4%
55,9%Wonen54,1%
44,0%Veiligheid55,4%
56,2%Onderwijs58,1%
26,2%Gezonde leefstijl33,5%
29,0%Gezondheidszorg54,7%
46,8%Kunst en cultuur50,7%
29,3%Economische participatie60,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,7%Maatschappelijke participatieA
62,1%Politieke participatieB
51,4%WoonomgevingC
54,1%WonenD
55,4%VeiligheidE
58,1%OnderwijsF
33,5%Gezonde leefstijlG
54,7%GezondheidszorgH
50,7%Kunst en cultuurI
60,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem43,9%
44,1%Water56,1%
37,9%Afval en grondstoffen56,9%
45,9%Energie38,9%
25,5%Natuur en landschap53,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder51,8%
55,5%Lucht67,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
43,9%BodemA
56,1%WaterB
56,9%Afval en grondstoffenC
38,9%EnergieD
53,2%Natuur en landschapE
51,8%Externe veiligheid en hinderF
67,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,7%
46,3%Arbeid60,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid39,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,9%
34,8%Kennis43,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,7%ConcurrentievermogenA
60,3%ArbeidB
39,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,8%KennisE