Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leiden

Leiden

48,8%sociaal-cultureel
46,9%ecologisch
61,5%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie35,9%
36,6%Politieke participatie63,4%
52,3%Woonomgeving32,8%
55,9%Wonen65,0%
44,0%Veiligheid35,0%
56,2%Onderwijs57,5%
26,2%Gezonde leefstijl33,2%
29,0%Gezondheidszorg58,3%
46,8%Kunst en cultuur73,2%
29,3%Economische participatie34,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
35,9%Maatschappelijke participatieA
63,4%Politieke participatieB
32,8%WoonomgevingC
65,0%WonenD
35,0%VeiligheidE
57,5%OnderwijsF
33,2%Gezonde leefstijlG
58,3%GezondheidszorgH
73,2%Kunst en cultuurI
34,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem30,1%
44,1%Water61,6%
37,9%Afval en grondstoffen46,7%
45,9%Energie43,5%
25,5%Natuur en landschap51,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder33,9%
55,5%Lucht60,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
30,1%BodemA
61,6%WaterB
46,7%Afval en grondstoffenC
43,5%EnergieD
51,6%Natuur en landschapE
33,9%Externe veiligheid en hinderF
60,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,0%
46,3%Arbeid69,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
34,8%Kennis74,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,0%ConcurrentievermogenA
69,5%ArbeidB
42,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
74,4%KennisE