Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leiderdorp

Leiderdorp

50,8%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
50,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie48,6%
36,6%Politieke participatie60,2%
52,3%Woonomgeving45,4%
55,9%Wonen56,2%
44,0%Veiligheid51,4%
56,2%Onderwijs57,3%
26,2%Gezonde leefstijl42,3%
29,0%Gezondheidszorg52,7%
46,8%Kunst en cultuur34,3%
29,3%Economische participatie59,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
48,6%Maatschappelijke participatieA
60,2%Politieke participatieB
45,4%WoonomgevingC
56,2%WonenD
51,4%VeiligheidE
57,3%OnderwijsF
42,3%Gezonde leefstijlG
52,7%GezondheidszorgH
34,3%Kunst en cultuurI
59,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,9%
44,1%Water58,1%
37,9%Afval en grondstoffen50,9%
45,9%Energie48,1%
25,5%Natuur en landschap33,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder43,4%
55,5%Lucht61,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,9%BodemA
58,1%WaterB
50,9%Afval en grondstoffenC
48,1%EnergieD
33,5%Natuur en landschapE
43,4%Externe veiligheid en hinderF
61,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,6%
46,3%Arbeid57,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,1%
34,8%Kennis57,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,6%ConcurrentievermogenA
57,2%ArbeidB
33,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,7%KennisE