Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lisse

Lisse

53,9%sociaal-cultureel
57,3%ecologisch
55,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,4%
36,6%Politieke participatie59,6%
52,3%Woonomgeving46,7%
55,9%Wonen56,9%
44,0%Veiligheid53,6%
56,2%Onderwijs64,8%
26,2%Gezonde leefstijl36,0%
29,0%Gezondheidszorg60,4%
46,8%Kunst en cultuur45,9%
29,3%Economische participatie63,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,4%Maatschappelijke participatieA
59,6%Politieke participatieB
46,7%WoonomgevingC
56,9%WonenD
53,6%VeiligheidE
64,8%OnderwijsF
36,0%Gezonde leefstijlG
60,4%GezondheidszorgH
45,9%Kunst en cultuurI
63,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,2%
44,1%Water67,7%
37,9%Afval en grondstoffen73,8%
45,9%Energie42,6%
25,5%Natuur en landschap45,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder46,0%
55,5%Lucht67,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
58,2%BodemA
67,7%WaterB
73,8%Afval en grondstoffenC
42,6%EnergieD
45,1%Natuur en landschapE
46,0%Externe veiligheid en hinderF
67,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,6%
46,3%Arbeid56,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
34,8%Kennis62,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,6%ConcurrentievermogenA
56,5%ArbeidB
42,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
62,5%KennisE