Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Maassluis

Maassluis

45,2%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
51,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie32,9%
36,6%Politieke participatie45,9%
52,3%Woonomgeving36,9%
55,9%Wonen65,7%
44,0%Veiligheid44,3%
56,2%Onderwijs53,1%
26,2%Gezonde leefstijl33,1%
29,0%Gezondheidszorg50,5%
46,8%Kunst en cultuur54,7%
29,3%Economische participatie35,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
32,9%Maatschappelijke participatieA
45,9%Politieke participatieB
36,9%WoonomgevingC
65,7%WonenD
44,3%VeiligheidE
53,1%OnderwijsF
33,1%Gezonde leefstijlG
50,5%GezondheidszorgH
54,7%Kunst en cultuurI
35,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,6%
44,1%Water56,5%
37,9%Afval en grondstoffen33,3%
45,9%Energie47,3%
25,5%Natuur en landschap51,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder44,9%
55,5%Lucht64,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
51,6%BodemA
56,5%WaterB
33,3%Afval en grondstoffenC
47,3%EnergieD
51,8%Natuur en landschapE
44,9%Externe veiligheid en hinderF
64,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,1%
46,3%Arbeid51,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid39,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,7%
34,8%Kennis44,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,1%ConcurrentievermogenA
51,0%ArbeidB
39,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,7%KennisE