Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noordwijk

Noordwijk

50,6%sociaal-cultureel
57,4%ecologisch
57,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,3%
36,6%Politieke participatie57,8%
52,3%Woonomgeving48,7%
55,9%Wonen50,9%
44,0%Veiligheid47,6%
56,2%Onderwijs61,0%
26,2%Gezonde leefstijl34,8%
29,0%Gezondheidszorg56,6%
46,8%Kunst en cultuur38,5%
29,3%Economische participatie59,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,3%Maatschappelijke participatieA
57,8%Politieke participatieB
48,7%WoonomgevingC
50,9%WonenD
47,6%VeiligheidE
61,0%OnderwijsF
34,8%Gezonde leefstijlG
56,6%GezondheidszorgH
38,5%Kunst en cultuurI
59,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,5%
44,1%Water74,6%
37,9%Afval en grondstoffen49,6%
45,9%Energie36,1%
25,5%Natuur en landschap66,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder56,4%
55,5%Lucht65,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
53,5%BodemA
74,6%WaterB
49,6%Afval en grondstoffenC
36,1%EnergieD
66,1%Natuur en landschapE
56,4%Externe veiligheid en hinderF
65,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,2%
46,3%Arbeid62,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,4%
34,8%Kennis54,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,2%ConcurrentievermogenA
62,6%ArbeidB
43,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,0%KennisE