Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oegstgeest

Oegstgeest

55,8%sociaal-cultureel
54,5%ecologisch
57,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,8%
36,6%Politieke participatie65,5%
52,3%Woonomgeving51,1%
55,9%Wonen50,7%
44,0%Veiligheid51,4%
56,2%Onderwijs71,9%
26,2%Gezonde leefstijl46,1%
29,0%Gezondheidszorg60,6%
46,8%Kunst en cultuur50,3%
29,3%Economische participatie62,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,8%Maatschappelijke participatieA
65,5%Politieke participatieB
51,1%WoonomgevingC
50,7%WonenD
51,4%VeiligheidE
71,9%OnderwijsF
46,1%Gezonde leefstijlG
60,6%GezondheidszorgH
50,3%Kunst en cultuurI
62,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,4%
44,1%Water63,3%
37,9%Afval en grondstoffen56,2%
45,9%Energie47,5%
25,5%Natuur en landschap53,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder41,9%
55,5%Lucht65,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
54,4%BodemA
63,3%WaterB
56,2%Afval en grondstoffenC
47,5%EnergieD
53,5%Natuur en landschapE
41,9%Externe veiligheid en hinderF
65,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,8%
46,3%Arbeid56,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,1%
34,8%Kennis58,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,8%ConcurrentievermogenA
56,4%ArbeidB
46,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
58,5%KennisE