Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oudewater

Oudewater

55,7%sociaal-cultureel
53,3%ecologisch
42,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie63,5%
36,6%Politieke participatie62,3%
52,3%Woonomgeving52,5%
55,9%Wonen47,3%
44,0%Veiligheid60,8%
56,2%Onderwijs52,8%
26,2%Gezonde leefstijl39,6%
29,0%Gezondheidszorg55,8%
46,8%Kunst en cultuur49,7%
29,3%Economische participatie72,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
63,5%Maatschappelijke participatieA
62,3%Politieke participatieB
52,5%WoonomgevingC
47,3%WonenD
60,8%VeiligheidE
52,8%OnderwijsF
39,6%Gezonde leefstijlG
55,8%GezondheidszorgH
49,7%Kunst en cultuurI
72,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,7%
44,1%Water55,4%
37,9%Afval en grondstoffen54,7%
45,9%Energie37,3%
25,5%Natuur en landschap35,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,2%
55,5%Lucht50,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
71,7%BodemA
55,4%WaterB
54,7%Afval en grondstoffenC
37,3%EnergieD
35,7%Natuur en landschapE
67,2%Externe veiligheid en hinderF
50,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen66,0%
46,3%Arbeid60,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid30,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden13,1%
34,8%Kennis42,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
66,0%ConcurrentievermogenA
60,7%ArbeidB
30,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
13,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,9%KennisE