Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Papendrecht

Papendrecht

47,3%sociaal-cultureel
49,0%ecologisch
51,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie42,8%
36,6%Politieke participatie47,8%
52,3%Woonomgeving47,3%
55,9%Wonen62,0%
44,0%Veiligheid48,4%
56,2%Onderwijs57,3%
26,2%Gezonde leefstijl35,8%
29,0%Gezondheidszorg49,3%
46,8%Kunst en cultuur27,8%
29,3%Economische participatie53,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
42,8%Maatschappelijke participatieA
47,8%Politieke participatieB
47,3%WoonomgevingC
62,0%WonenD
48,4%VeiligheidE
57,3%OnderwijsF
35,8%Gezonde leefstijlG
49,3%GezondheidszorgH
27,8%Kunst en cultuurI
53,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem43,9%
44,1%Water59,2%
37,9%Afval en grondstoffen51,7%
45,9%Energie48,0%
25,5%Natuur en landschap37,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder54,2%
55,5%Lucht48,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
43,9%BodemA
59,2%WaterB
51,7%Afval en grondstoffenC
48,0%EnergieD
37,3%Natuur en landschapE
54,2%Externe veiligheid en hinderF
48,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,2%
46,3%Arbeid57,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,1%
34,8%Kennis41,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,2%ConcurrentievermogenA
57,9%ArbeidB
41,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,8%KennisE