Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ridderkerk

Ridderkerk

45,6%sociaal-cultureel
47,7%ecologisch
49,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie34,6%
36,6%Politieke participatie46,2%
52,3%Woonomgeving51,0%
55,9%Wonen71,3%
44,0%Veiligheid45,4%
56,2%Onderwijs50,4%
26,2%Gezonde leefstijl30,5%
29,0%Gezondheidszorg47,3%
46,8%Kunst en cultuur32,1%
29,3%Economische participatie46,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
34,6%Maatschappelijke participatieA
46,2%Politieke participatieB
51,0%WoonomgevingC
71,3%WonenD
45,4%VeiligheidE
50,4%OnderwijsF
30,5%Gezonde leefstijlG
47,3%GezondheidszorgH
32,1%Kunst en cultuurI
46,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem47,9%
44,1%Water52,9%
37,9%Afval en grondstoffen41,5%
45,9%Energie41,4%
25,5%Natuur en landschap40,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder58,6%
55,5%Lucht51,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
47,9%BodemA
52,9%WaterB
41,5%Afval en grondstoffenC
41,4%EnergieD
40,0%Natuur en landschapE
58,6%Externe veiligheid en hinderF
51,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,6%
46,3%Arbeid54,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid37,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
34,8%Kennis41,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,6%ConcurrentievermogenA
54,9%ArbeidB
37,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,7%KennisE