Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rotterdam

Rotterdam

41,1%sociaal-cultureel
39,9%ecologisch
60,3%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie27,0%
36,6%Politieke participatie47,1%
52,3%Woonomgeving35,0%
55,9%Wonen63,4%
44,0%Veiligheid28,8%
56,2%Onderwijs53,9%
26,2%Gezonde leefstijl27,9%
29,0%Gezondheidszorg43,7%
46,8%Kunst en cultuur56,8%
29,3%Economische participatie27,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
27,0%Maatschappelijke participatieA
47,1%Politieke participatieB
35,0%WoonomgevingC
63,4%WonenD
28,8%VeiligheidE
53,9%OnderwijsF
27,9%Gezonde leefstijlG
43,7%GezondheidszorgH
56,8%Kunst en cultuurI
27,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem25,8%
44,1%Water72,8%
37,9%Afval en grondstoffen39,9%
45,9%Energie39,9%
25,5%Natuur en landschap30,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder40,2%
55,5%Lucht30,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
25,8%BodemA
72,8%WaterB
39,9%Afval en grondstoffenC
39,9%EnergieD
30,4%Natuur en landschapE
40,2%Externe veiligheid en hinderF
30,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,4%
46,3%Arbeid58,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,4%
34,8%Kennis71,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,4%ConcurrentievermogenA
58,2%ArbeidB
43,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
71,2%KennisE