Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rijswijk (ZH.)

Rijswijk (ZH.)

44,9%sociaal-cultureel
49,7%ecologisch
48,5%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie45,3%
36,6%Politieke participatie50,8%
52,3%Woonomgeving43,1%
55,9%Wonen65,1%
44,0%Veiligheid33,4%
56,2%Onderwijs54,3%
26,2%Gezonde leefstijl43,4%
29,0%Gezondheidszorg45,0%
46,8%Kunst en cultuur38,5%
29,3%Economische participatie30,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
45,3%Maatschappelijke participatieA
50,8%Politieke participatieB
43,1%WoonomgevingC
65,1%WonenD
33,4%VeiligheidE
54,3%OnderwijsF
43,4%Gezonde leefstijlG
45,0%GezondheidszorgH
38,5%Kunst en cultuurI
30,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem40,1%
44,1%Water49,5%
37,9%Afval en grondstoffen39,2%
45,9%Energie47,3%
25,5%Natuur en landschap65,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder44,4%
55,5%Lucht62,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
40,1%BodemA
49,5%WaterB
39,2%Afval en grondstoffenC
47,3%EnergieD
65,4%Natuur en landschapE
44,4%Externe veiligheid en hinderF
62,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,2%
46,3%Arbeid56,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden26,6%
34,8%Kennis60,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,2%ConcurrentievermogenA
56,3%ArbeidB
41,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
26,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
60,4%KennisE