Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Schiedam

Schiedam

42,2%sociaal-cultureel
49,2%ecologisch
53,7%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie32,7%
36,6%Politieke participatie48,0%
52,3%Woonomgeving36,9%
55,9%Wonen63,0%
44,0%Veiligheid31,3%
56,2%Onderwijs51,4%
26,2%Gezonde leefstijl27,1%
29,0%Gezondheidszorg46,9%
46,8%Kunst en cultuur58,4%
29,3%Economische participatie26,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
32,7%Maatschappelijke participatieA
48,0%Politieke participatieB
36,9%WoonomgevingC
63,0%WonenD
31,3%VeiligheidE
51,4%OnderwijsF
27,1%Gezonde leefstijlG
46,9%GezondheidszorgH
58,4%Kunst en cultuurI
26,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem36,3%
44,1%Water70,4%
37,9%Afval en grondstoffen37,2%
45,9%Energie47,4%
25,5%Natuur en landschap46,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder45,3%
55,5%Lucht61,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
36,3%BodemA
70,4%WaterB
37,2%Afval en grondstoffenC
47,4%EnergieD
46,7%Natuur en landschapE
45,3%Externe veiligheid en hinderF
61,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,5%
46,3%Arbeid56,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid51,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,2%
34,8%Kennis47,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,5%ConcurrentievermogenA
56,4%ArbeidB
51,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,4%KennisE