Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sliedrecht

Sliedrecht

47,2%sociaal-cultureel
49,0%ecologisch
52,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,9%
36,6%Politieke participatie51,1%
52,3%Woonomgeving49,7%
55,9%Wonen57,4%
44,0%Veiligheid44,1%
56,2%Onderwijs63,2%
26,2%Gezonde leefstijl34,9%
29,0%Gezondheidszorg42,9%
46,8%Kunst en cultuur25,0%
29,3%Economische participatie53,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,9%Maatschappelijke participatieA
51,1%Politieke participatieB
49,7%WoonomgevingC
57,4%WonenD
44,1%VeiligheidE
63,2%OnderwijsF
34,9%Gezonde leefstijlG
42,9%GezondheidszorgH
25,0%Kunst en cultuurI
53,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,0%
44,1%Water51,1%
37,9%Afval en grondstoffen49,8%
45,9%Energie49,5%
25,5%Natuur en landschap34,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder53,2%
55,5%Lucht55,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
50,0%BodemA
51,1%WaterB
49,8%Afval en grondstoffenC
49,5%EnergieD
34,0%Natuur en landschapE
53,2%Externe veiligheid en hinderF
55,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,2%
46,3%Arbeid61,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid45,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
34,8%Kennis41,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,2%ConcurrentievermogenA
61,8%ArbeidB
45,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,7%KennisE