Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Albrandswaard

Albrandswaard

46,0%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
50,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie35,1%
36,6%Politieke participatie46,8%
52,3%Woonomgeving47,9%
55,9%Wonen49,3%
44,0%Veiligheid47,4%
56,2%Onderwijs51,3%
26,2%Gezonde leefstijl37,9%
29,0%Gezondheidszorg50,6%
46,8%Kunst en cultuur30,5%
29,3%Economische participatie62,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
35,1%Maatschappelijke participatieA
46,8%Politieke participatieB
47,9%WoonomgevingC
49,3%WonenD
47,4%VeiligheidE
51,3%OnderwijsF
37,9%Gezonde leefstijlG
50,6%GezondheidszorgH
30,5%Kunst en cultuurI
62,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem56,1%
44,1%Water52,1%
37,9%Afval en grondstoffen55,0%
45,9%Energie44,8%
25,5%Natuur en landschap32,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder55,4%
55,5%Lucht46,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
56,1%BodemA
52,1%WaterB
55,0%Afval en grondstoffenC
44,8%EnergieD
32,7%Natuur en landschapE
55,4%Externe veiligheid en hinderF
46,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,1%
46,3%Arbeid59,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
34,8%Kennis38,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,1%ConcurrentievermogenA
59,1%ArbeidB
40,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,2%KennisE