Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westvoorne

Westvoorne

47,8%sociaal-cultureel
49,5%ecologisch
45,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie40,3%
36,6%Politieke participatie49,1%
52,3%Woonomgeving46,0%
55,9%Wonen41,3%
44,0%Veiligheid54,7%
56,2%Onderwijs44,5%
26,2%Gezonde leefstijl37,7%
29,0%Gezondheidszorg49,5%
46,8%Kunst en cultuur48,5%
29,3%Economische participatie66,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
40,3%Maatschappelijke participatieA
49,1%Politieke participatieB
46,0%WoonomgevingC
41,3%WonenD
54,7%VeiligheidE
44,5%OnderwijsF
37,7%Gezonde leefstijlG
49,5%GezondheidszorgH
48,5%Kunst en cultuurI
66,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem76,4%
44,1%Water27,5%
37,9%Afval en grondstoffen28,1%
45,9%Energie21,3%
25,5%Natuur en landschap75,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder64,1%
55,5%Lucht53,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
76,4%BodemA
27,5%WaterB
28,1%Afval en grondstoffenC
21,3%EnergieD
75,3%Natuur en landschapE
64,1%Externe veiligheid en hinderF
53,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,1%
46,3%Arbeid53,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid32,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,8%
34,8%Kennis39,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,1%ConcurrentievermogenA
53,1%ArbeidB
32,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,4%KennisE