Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vlaardingen

Vlaardingen

41,7%sociaal-cultureel
52,3%ecologisch
54,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie43,2%
36,6%Politieke participatie46,5%
52,3%Woonomgeving39,2%
55,9%Wonen63,0%
44,0%Veiligheid32,6%
56,2%Onderwijs52,8%
26,2%Gezonde leefstijl26,9%
29,0%Gezondheidszorg44,7%
46,8%Kunst en cultuur38,6%
29,3%Economische participatie29,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
43,2%Maatschappelijke participatieA
46,5%Politieke participatieB
39,2%WoonomgevingC
63,0%WonenD
32,6%VeiligheidE
52,8%OnderwijsF
26,9%Gezonde leefstijlG
44,7%GezondheidszorgH
38,6%Kunst en cultuurI
29,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem45,3%
44,1%Water71,2%
37,9%Afval en grondstoffen34,4%
45,9%Energie47,4%
25,5%Natuur en landschap62,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder43,7%
55,5%Lucht62,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
45,3%BodemA
71,2%WaterB
34,4%Afval en grondstoffenC
47,4%EnergieD
62,2%Natuur en landschapE
43,7%Externe veiligheid en hinderF
62,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,6%
46,3%Arbeid52,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
34,8%Kennis58,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,6%ConcurrentievermogenA
52,1%ArbeidB
42,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
58,3%KennisE