Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voorschoten

Voorschoten

54,9%sociaal-cultureel
53,5%ecologisch
53,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,4%
36,6%Politieke participatie63,8%
52,3%Woonomgeving50,9%
55,9%Wonen51,2%
44,0%Veiligheid54,8%
56,2%Onderwijs54,0%
26,2%Gezonde leefstijl45,6%
29,0%Gezondheidszorg54,4%
46,8%Kunst en cultuur60,0%
29,3%Economische participatie60,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,4%Maatschappelijke participatieA
63,8%Politieke participatieB
50,9%WoonomgevingC
51,2%WonenD
54,8%VeiligheidE
54,0%OnderwijsF
45,6%Gezonde leefstijlG
54,4%GezondheidszorgH
60,0%Kunst en cultuurI
60,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,7%
44,1%Water60,0%
37,9%Afval en grondstoffen39,3%
45,9%Energie41,8%
25,5%Natuur en landschap65,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder47,0%
55,5%Lucht68,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
52,7%BodemA
60,0%WaterB
39,3%Afval en grondstoffenC
41,8%EnergieD
65,4%Natuur en landschapE
47,0%Externe veiligheid en hinderF
68,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,4%
46,3%Arbeid52,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,6%
34,8%Kennis45,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,4%ConcurrentievermogenA
52,7%ArbeidB
43,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,3%KennisE