Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Woerden

Woerden

56,6%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
55,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,3%
36,6%Politieke participatie66,2%
52,3%Woonomgeving47,9%
55,9%Wonen54,2%
44,0%Veiligheid58,9%
56,2%Onderwijs65,5%
26,2%Gezonde leefstijl41,5%
29,0%Gezondheidszorg57,5%
46,8%Kunst en cultuur47,6%
29,3%Economische participatie66,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,3%Maatschappelijke participatieA
66,2%Politieke participatieB
47,9%WoonomgevingC
54,2%WonenD
58,9%VeiligheidE
65,5%OnderwijsF
41,5%Gezonde leefstijlG
57,5%GezondheidszorgH
47,6%Kunst en cultuurI
66,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,5%
44,1%Water63,1%
37,9%Afval en grondstoffen65,7%
45,9%Energie36,0%
25,5%Natuur en landschap47,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder48,4%
55,5%Lucht40,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
48,5%BodemA
63,1%WaterB
65,7%Afval en grondstoffenC
36,0%EnergieD
47,2%Natuur en landschapE
48,4%Externe veiligheid en hinderF
40,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,4%
46,3%Arbeid62,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid45,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
34,8%Kennis56,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,4%ConcurrentievermogenA
62,5%ArbeidB
45,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,0%KennisE