Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zoetermeer

Zoetermeer

44,5%sociaal-cultureel
45,8%ecologisch
51,0%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie38,0%
36,6%Politieke participatie51,1%
52,3%Woonomgeving46,2%
55,9%Wonen62,3%
44,0%Veiligheid37,8%
56,2%Onderwijs52,9%
26,2%Gezonde leefstijl33,4%
29,0%Gezondheidszorg44,9%
46,8%Kunst en cultuur42,1%
29,3%Economische participatie36,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
38,0%Maatschappelijke participatieA
51,1%Politieke participatieB
46,2%WoonomgevingC
62,3%WonenD
37,8%VeiligheidE
52,9%OnderwijsF
33,4%Gezonde leefstijlG
44,9%GezondheidszorgH
42,1%Kunst en cultuurI
36,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem43,7%
44,1%Water35,4%
37,9%Afval en grondstoffen40,8%
45,9%Energie50,3%
25,5%Natuur en landschap37,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder49,0%
55,5%Lucht63,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
43,7%BodemA
35,4%WaterB
40,8%Afval en grondstoffenC
50,3%EnergieD
37,9%Natuur en landschapE
49,0%Externe veiligheid en hinderF
63,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,9%
46,3%Arbeid54,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid37,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,1%
34,8%Kennis57,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,9%ConcurrentievermogenA
54,3%ArbeidB
37,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,5%KennisE