Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zoeterwoude

Zoeterwoude

52,9%sociaal-cultureel
48,5%ecologisch
49,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,4%
36,6%Politieke participatie61,0%
52,3%Woonomgeving55,5%
55,9%Wonen50,0%
44,0%Veiligheid52,4%
56,2%Onderwijs49,8%
26,2%Gezonde leefstijl36,4%
29,0%Gezondheidszorg59,2%
46,8%Kunst en cultuur33,3%
29,3%Economische participatie76,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,4%Maatschappelijke participatieA
61,0%Politieke participatieB
55,5%WoonomgevingC
50,0%WonenD
52,4%VeiligheidE
49,8%OnderwijsF
36,4%Gezonde leefstijlG
59,2%GezondheidszorgH
33,3%Kunst en cultuurI
76,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,5%
44,1%Water42,8%
37,9%Afval en grondstoffen67,8%
45,9%Energie38,4%
25,5%Natuur en landschap38,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder46,0%
55,5%Lucht42,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,5%BodemA
42,8%WaterB
67,8%Afval en grondstoffenC
38,4%EnergieD
38,1%Natuur en landschapE
46,0%Externe veiligheid en hinderF
42,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,1%
46,3%Arbeid68,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,5%
34,8%Kennis36,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,1%ConcurrentievermogenA
68,9%ArbeidB
41,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,5%KennisE