Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zwijndrecht

Zwijndrecht

44,6%sociaal-cultureel
42,2%ecologisch
50,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie43,7%
36,6%Politieke participatie45,4%
52,3%Woonomgeving47,3%
55,9%Wonen67,3%
44,0%Veiligheid41,4%
56,2%Onderwijs55,7%
26,2%Gezonde leefstijl33,8%
29,0%Gezondheidszorg44,4%
46,8%Kunst en cultuur32,8%
29,3%Economische participatie34,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
43,7%Maatschappelijke participatieA
45,4%Politieke participatieB
47,3%WoonomgevingC
67,3%WonenD
41,4%VeiligheidE
55,7%OnderwijsF
33,8%Gezonde leefstijlG
44,4%GezondheidszorgH
32,8%Kunst en cultuurI
34,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem39,1%
44,1%Water57,3%
37,9%Afval en grondstoffen37,8%
45,9%Energie30,8%
25,5%Natuur en landschap30,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder51,8%
55,5%Lucht48,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
39,1%BodemA
57,3%WaterB
37,8%Afval en grondstoffenC
30,8%EnergieD
30,0%Natuur en landschapE
51,8%Externe veiligheid en hinderF
48,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,3%
46,3%Arbeid53,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,5%
34,8%Kennis44,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,3%ConcurrentievermogenA
53,0%ArbeidB
33,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,4%KennisE