Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Borsele

Borsele

53,8%sociaal-cultureel
52,3%ecologisch
46,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,5%
36,6%Politieke participatie55,8%
52,3%Woonomgeving58,3%
55,9%Wonen53,3%
44,0%Veiligheid61,7%
56,2%Onderwijs49,2%
26,2%Gezonde leefstijl48,4%
29,0%Gezondheidszorg53,6%
46,8%Kunst en cultuur40,0%
29,3%Economische participatie66,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,5%Maatschappelijke participatieA
55,8%Politieke participatieB
58,3%WoonomgevingC
53,3%WonenD
61,7%VeiligheidE
49,2%OnderwijsF
48,4%Gezonde leefstijlG
53,6%GezondheidszorgH
40,0%Kunst en cultuurI
66,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem80,7%
44,1%Water55,1%
37,9%Afval en grondstoffen49,7%
45,9%Energie42,2%
25,5%Natuur en landschap35,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder69,4%
55,5%Lucht34,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
80,7%BodemA
55,1%WaterB
49,7%Afval en grondstoffenC
42,2%EnergieD
35,1%Natuur en landschapE
69,4%Externe veiligheid en hinderF
34,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen47,7%
46,3%Arbeid58,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid37,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
34,8%Kennis27,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
47,7%ConcurrentievermogenA
58,7%ArbeidB
37,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
27,8%KennisE