Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Goes

Goes

50,0%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
50,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,9%
36,6%Politieke participatie53,8%
52,3%Woonomgeving41,5%
55,9%Wonen65,4%
44,0%Veiligheid41,1%
56,2%Onderwijs56,8%
26,2%Gezonde leefstijl54,4%
29,0%Gezondheidszorg41,8%
46,8%Kunst en cultuur46,9%
29,3%Economische participatie48,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,9%Maatschappelijke participatieA
53,8%Politieke participatieB
41,5%WoonomgevingC
65,4%WonenD
41,1%VeiligheidE
56,8%OnderwijsF
54,4%Gezonde leefstijlG
41,8%GezondheidszorgH
46,9%Kunst en cultuurI
48,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,7%
44,1%Water50,6%
37,9%Afval en grondstoffen37,8%
45,9%Energie47,6%
25,5%Natuur en landschap36,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder73,5%
55,5%Lucht57,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
75,7%BodemA
50,6%WaterB
37,8%Afval en grondstoffenC
47,6%EnergieD
36,6%Natuur en landschapE
73,5%Externe veiligheid en hinderF
57,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen46,5%
46,3%Arbeid61,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
34,8%Kennis37,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
46,5%ConcurrentievermogenA
61,4%ArbeidB
49,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,9%KennisE