Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

West Maas en Waal

West Maas en Waal

51,5%sociaal-cultureel
48,7%ecologisch
53,0%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,7%
36,6%Politieke participatie52,0%
52,3%Woonomgeving49,0%
55,9%Wonen48,6%
44,0%Veiligheid65,2%
56,2%Onderwijs60,1%
26,2%Gezonde leefstijl31,8%
29,0%Gezondheidszorg54,4%
46,8%Kunst en cultuur40,1%
29,3%Economische participatie63,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,7%Maatschappelijke participatieA
52,0%Politieke participatieB
49,0%WoonomgevingC
48,6%WonenD
65,2%VeiligheidE
60,1%OnderwijsF
31,8%Gezonde leefstijlG
54,4%GezondheidszorgH
40,1%Kunst en cultuurI
63,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,3%
44,1%Water47,6%
37,9%Afval en grondstoffen60,3%
45,9%Energie34,7%
25,5%Natuur en landschap23,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder75,6%
55,5%Lucht35,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,3%BodemA
47,6%WaterB
60,3%Afval en grondstoffenC
34,7%EnergieD
23,0%Natuur en landschapE
75,6%Externe veiligheid en hinderF
35,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,6%
46,3%Arbeid57,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid29,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,2%
34,8%Kennis51,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,6%ConcurrentievermogenA
57,3%ArbeidB
29,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,7%KennisE