Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hulst

Hulst

46,5%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
48,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,5%
36,6%Politieke participatie47,6%
52,3%Woonomgeving39,8%
55,9%Wonen52,9%
44,0%Veiligheid46,9%
56,2%Onderwijs39,3%
26,2%Gezonde leefstijl43,4%
29,0%Gezondheidszorg47,1%
46,8%Kunst en cultuur40,8%
29,3%Economische participatie60,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,5%Maatschappelijke participatieA
47,6%Politieke participatieB
39,8%WoonomgevingC
52,9%WonenD
46,9%VeiligheidE
39,3%OnderwijsF
43,4%Gezonde leefstijlG
47,1%GezondheidszorgH
40,8%Kunst en cultuurI
60,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem78,4%
44,1%Water44,0%
37,9%Afval en grondstoffen51,9%
45,9%Energie32,3%
25,5%Natuur en landschap29,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder81,9%
55,5%Lucht36,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
78,4%BodemA
44,0%WaterB
51,9%Afval en grondstoffenC
32,3%EnergieD
29,1%Natuur en landschapE
81,9%Externe veiligheid en hinderF
36,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen51,9%
46,3%Arbeid49,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid31,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden70,9%
34,8%Kennis38,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
51,9%ConcurrentievermogenA
49,4%ArbeidB
31,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
70,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,2%KennisE