Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kapelle

Kapelle

56,8%sociaal-cultureel
47,8%ecologisch
53,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,9%
36,6%Politieke participatie60,6%
52,3%Woonomgeving55,0%
55,9%Wonen54,4%
44,0%Veiligheid57,3%
56,2%Onderwijs62,4%
26,2%Gezonde leefstijl61,0%
29,0%Gezondheidszorg55,9%
46,8%Kunst en cultuur33,3%
29,3%Economische participatie73,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,9%Maatschappelijke participatieA
60,6%Politieke participatieB
55,0%WoonomgevingC
54,4%WonenD
57,3%VeiligheidE
62,4%OnderwijsF
61,0%Gezonde leefstijlG
55,9%GezondheidszorgH
33,3%Kunst en cultuurI
73,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,2%
44,1%Water41,0%
37,9%Afval en grondstoffen56,2%
45,9%Energie35,2%
25,5%Natuur en landschap28,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder63,4%
55,5%Lucht40,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
69,2%BodemA
41,0%WaterB
56,2%Afval en grondstoffenC
35,2%EnergieD
28,7%Natuur en landschapE
63,4%Externe veiligheid en hinderF
40,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,1%
46,3%Arbeid58,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid45,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,3%
34,8%Kennis41,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,1%ConcurrentievermogenA
58,0%ArbeidB
45,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,1%KennisE