Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Middelburg (Z.)

Middelburg (Z.)

51,2%sociaal-cultureel
51,4%ecologisch
50,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie45,7%
36,6%Politieke participatie54,4%
52,3%Woonomgeving45,5%
55,9%Wonen64,9%
44,0%Veiligheid42,4%
56,2%Onderwijs55,9%
26,2%Gezonde leefstijl52,9%
29,0%Gezondheidszorg51,8%
46,8%Kunst en cultuur59,6%
29,3%Economische participatie39,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
45,7%Maatschappelijke participatieA
54,4%Politieke participatieB
45,5%WoonomgevingC
64,9%WonenD
42,4%VeiligheidE
55,9%OnderwijsF
52,9%Gezonde leefstijlG
51,8%GezondheidszorgH
59,6%Kunst en cultuurI
39,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,8%
44,1%Water39,7%
37,9%Afval en grondstoffen45,5%
45,9%Energie46,3%
25,5%Natuur en landschap50,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder50,2%
55,5%Lucht62,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,8%BodemA
39,7%WaterB
45,5%Afval en grondstoffenC
46,3%EnergieD
50,4%Natuur en landschapE
50,2%Externe veiligheid en hinderF
62,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen49,0%
46,3%Arbeid58,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
34,8%Kennis54,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
49,0%ConcurrentievermogenA
58,9%ArbeidB
48,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,5%KennisE