Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Reimerswaal

Reimerswaal

51,5%sociaal-cultureel
48,7%ecologisch
50,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,4%
36,6%Politieke participatie60,1%
52,3%Woonomgeving57,9%
55,9%Wonen51,2%
44,0%Veiligheid58,8%
56,2%Onderwijs56,1%
26,2%Gezonde leefstijl45,5%
29,0%Gezondheidszorg52,5%
46,8%Kunst en cultuur25,3%
29,3%Economische participatie57,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,4%Maatschappelijke participatieA
60,1%Politieke participatieB
57,9%WoonomgevingC
51,2%WonenD
58,8%VeiligheidE
56,1%OnderwijsF
45,5%Gezonde leefstijlG
52,5%GezondheidszorgH
25,3%Kunst en cultuurI
57,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem77,0%
44,1%Water57,8%
37,9%Afval en grondstoffen37,2%
45,9%Energie38,5%
25,5%Natuur en landschap36,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder62,0%
55,5%Lucht32,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
77,0%BodemA
57,8%WaterB
37,2%Afval en grondstoffenC
38,5%EnergieD
36,2%Natuur en landschapE
62,0%Externe veiligheid en hinderF
32,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,7%
46,3%Arbeid62,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid39,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
34,8%Kennis22,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,7%ConcurrentievermogenA
62,4%ArbeidB
39,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
22,3%KennisE