Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Terneuzen

Terneuzen

43,3%sociaal-cultureel
43,8%ecologisch
51,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie42,3%
36,6%Politieke participatie46,1%
52,3%Woonomgeving49,0%
55,9%Wonen58,3%
44,0%Veiligheid41,8%
56,2%Onderwijs36,9%
26,2%Gezonde leefstijl40,9%
29,0%Gezondheidszorg37,5%
46,8%Kunst en cultuur35,4%
29,3%Economische participatie45,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
42,3%Maatschappelijke participatieA
46,1%Politieke participatieB
49,0%WoonomgevingC
58,3%WonenD
41,8%VeiligheidE
36,9%OnderwijsF
40,9%Gezonde leefstijlG
37,5%GezondheidszorgH
35,4%Kunst en cultuurI
45,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem72,3%
44,1%Water55,7%
37,9%Afval en grondstoffen36,3%
45,9%Energie28,9%
25,5%Natuur en landschap31,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder53,4%
55,5%Lucht28,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
72,3%BodemA
55,7%WaterB
36,3%Afval en grondstoffenC
28,9%EnergieD
31,6%Natuur en landschapE
53,4%Externe veiligheid en hinderF
28,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,8%
46,3%Arbeid55,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid35,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden73,4%
34,8%Kennis37,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,8%ConcurrentievermogenA
55,0%ArbeidB
35,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
73,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,6%KennisE