Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tholen

Tholen

49,6%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
46,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie48,3%
36,6%Politieke participatie57,2%
52,3%Woonomgeving53,6%
55,9%Wonen47,6%
44,0%Veiligheid56,3%
56,2%Onderwijs56,7%
26,2%Gezonde leefstijl43,1%
29,0%Gezondheidszorg45,5%
46,8%Kunst en cultuur29,7%
29,3%Economische participatie57,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
48,3%Maatschappelijke participatieA
57,2%Politieke participatieB
53,6%WoonomgevingC
47,6%WonenD
56,3%VeiligheidE
56,7%OnderwijsF
43,1%Gezonde leefstijlG
45,5%GezondheidszorgH
29,7%Kunst en cultuurI
57,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem80,8%
44,1%Water57,1%
37,9%Afval en grondstoffen30,2%
45,9%Energie32,7%
25,5%Natuur en landschap24,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder87,5%
55,5%Lucht37,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
80,8%BodemA
57,1%WaterB
30,2%Afval en grondstoffenC
32,7%EnergieD
24,5%Natuur en landschapE
87,5%Externe veiligheid en hinderF
37,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen48,3%
46,3%Arbeid58,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,3%
34,8%Kennis23,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
48,3%ConcurrentievermogenA
58,1%ArbeidB
44,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,9%KennisE