Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Veere

Veere

55,8%sociaal-cultureel
55,5%ecologisch
48,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,9%
36,6%Politieke participatie62,3%
52,3%Woonomgeving52,0%
55,9%Wonen46,6%
44,0%Veiligheid54,5%
56,2%Onderwijs53,0%
26,2%Gezonde leefstijl59,6%
29,0%Gezondheidszorg58,7%
46,8%Kunst en cultuur49,7%
29,3%Economische participatie71,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,9%Maatschappelijke participatieA
62,3%Politieke participatieB
52,0%WoonomgevingC
46,6%WonenD
54,5%VeiligheidE
53,0%OnderwijsF
59,6%Gezonde leefstijlG
58,7%GezondheidszorgH
49,7%Kunst en cultuurI
71,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem83,9%
44,1%Water46,5%
37,9%Afval en grondstoffen35,8%
45,9%Energie42,8%
25,5%Natuur en landschap48,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder83,3%
55,5%Lucht47,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
83,9%BodemA
46,5%WaterB
35,8%Afval en grondstoffenC
42,8%EnergieD
48,5%Natuur en landschapE
83,3%Externe veiligheid en hinderF
47,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen46,8%
46,3%Arbeid55,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden78,3%
34,8%Kennis23,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
46,8%ConcurrentievermogenA
55,5%ArbeidB
40,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
78,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,1%KennisE