Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vlissingen

Vlissingen

45,3%sociaal-cultureel
43,4%ecologisch
54,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie41,6%
36,6%Politieke participatie48,6%
52,3%Woonomgeving43,7%
55,9%Wonen68,3%
44,0%Veiligheid37,6%
56,2%Onderwijs51,0%
26,2%Gezonde leefstijl44,3%
29,0%Gezondheidszorg43,5%
46,8%Kunst en cultuur43,8%
29,3%Economische participatie30,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
41,6%Maatschappelijke participatieA
48,6%Politieke participatieB
43,7%WoonomgevingC
68,3%WonenD
37,6%VeiligheidE
51,0%OnderwijsF
44,3%Gezonde leefstijlG
43,5%GezondheidszorgH
43,8%Kunst en cultuurI
30,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,4%
44,1%Water48,3%
37,9%Afval en grondstoffen32,4%
45,9%Energie41,5%
25,5%Natuur en landschap50,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder43,0%
55,5%Lucht35,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
53,4%BodemA
48,3%WaterB
32,4%Afval en grondstoffenC
41,5%EnergieD
50,3%Natuur en landschapE
43,0%Externe veiligheid en hinderF
35,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,3%
46,3%Arbeid52,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid51,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden78,9%
34,8%Kennis39,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,3%ConcurrentievermogenA
52,6%ArbeidB
51,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
78,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,1%KennisE