Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

De Ronde Venen

De Ronde Venen

53,7%sociaal-cultureel
51,0%ecologisch
54,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,1%
36,6%Politieke participatie61,0%
52,3%Woonomgeving42,2%
55,9%Wonen52,2%
44,0%Veiligheid62,2%
56,2%Onderwijs53,9%
26,2%Gezonde leefstijl40,8%
29,0%Gezondheidszorg60,9%
46,8%Kunst en cultuur41,0%
29,3%Economische participatie65,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,1%Maatschappelijke participatieA
61,0%Politieke participatieB
42,2%WoonomgevingC
52,2%WonenD
62,2%VeiligheidE
53,9%OnderwijsF
40,8%Gezonde leefstijlG
60,9%GezondheidszorgH
41,0%Kunst en cultuurI
65,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,5%
44,1%Water64,1%
37,9%Afval en grondstoffen56,6%
45,9%Energie34,3%
25,5%Natuur en landschap43,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder55,4%
55,5%Lucht43,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
59,5%BodemA
64,1%WaterB
56,6%Afval en grondstoffenC
34,3%EnergieD
43,8%Natuur en landschapE
55,4%Externe veiligheid en hinderF
43,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,9%
46,3%Arbeid58,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
34,8%Kennis62,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,9%ConcurrentievermogenA
58,8%ArbeidB
36,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
62,1%KennisE