Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Asten

Asten

54,2%sociaal-cultureel
40,8%ecologisch
50,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,7%
36,6%Politieke participatie52,9%
52,3%Woonomgeving61,1%
55,9%Wonen59,5%
44,0%Veiligheid48,5%
56,2%Onderwijs56,2%
26,2%Gezonde leefstijl44,4%
29,0%Gezondheidszorg63,1%
46,8%Kunst en cultuur41,6%
29,3%Economische participatie57,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,7%Maatschappelijke participatieA
52,9%Politieke participatieB
61,1%WoonomgevingC
59,5%WonenD
48,5%VeiligheidE
56,2%OnderwijsF
44,4%Gezonde leefstijlG
63,1%GezondheidszorgH
41,6%Kunst en cultuurI
57,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem49,6%
44,1%Water26,1%
37,9%Afval en grondstoffen43,0%
45,9%Energie23,1%
25,5%Natuur en landschap45,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder66,7%
55,5%Lucht31,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
49,6%BodemA
26,1%WaterB
43,0%Afval en grondstoffenC
23,1%EnergieD
45,1%Natuur en landschapE
66,7%Externe veiligheid en hinderF
31,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,6%
46,3%Arbeid59,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,4%
34,8%Kennis26,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,6%ConcurrentievermogenA
59,6%ArbeidB
38,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
26,9%KennisE