Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Baarle-Nassau

Baarle-Nassau

46,5%sociaal-cultureel
47,7%ecologisch
42,0%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,2%
36,6%Politieke participatie52,4%
52,3%Woonomgeving53,5%
55,9%Wonen37,8%
44,0%Veiligheid58,1%
56,2%Onderwijs52,3%
26,2%Gezonde leefstijl39,2%
29,0%Gezondheidszorg32,9%
46,8%Kunst en cultuur28,1%
29,3%Economische participatie58,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,2%Maatschappelijke participatieA
52,4%Politieke participatieB
53,5%WoonomgevingC
37,8%WonenD
58,1%VeiligheidE
52,3%OnderwijsF
39,2%Gezonde leefstijlG
32,9%GezondheidszorgH
28,1%Kunst en cultuurI
58,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,5%
44,1%Water38,2%
37,9%Afval en grondstoffen59,4%
45,9%Energie20,3%
25,5%Natuur en landschap28,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder81,1%
55,5%Lucht36,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
69,5%BodemA
38,2%WaterB
59,4%Afval en grondstoffenC
20,3%EnergieD
28,2%Natuur en landschapE
81,1%Externe veiligheid en hinderF
36,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,9%
46,3%Arbeid52,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid26,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,5%
34,8%Kennis20,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,9%ConcurrentievermogenA
52,4%ArbeidB
26,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
20,7%KennisE