Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

44,0%sociaal-cultureel
48,1%ecologisch
50,7%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie41,0%
36,6%Politieke participatie47,9%
52,3%Woonomgeving40,1%
55,9%Wonen55,8%
44,0%Veiligheid38,9%
56,2%Onderwijs54,5%
26,2%Gezonde leefstijl34,8%
29,0%Gezondheidszorg36,8%
46,8%Kunst en cultuur58,5%
29,3%Economische participatie31,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
41,0%Maatschappelijke participatieA
47,9%Politieke participatieB
40,1%WoonomgevingC
55,8%WonenD
38,9%VeiligheidE
54,5%OnderwijsF
34,8%Gezonde leefstijlG
36,8%GezondheidszorgH
58,5%Kunst en cultuurI
31,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem43,0%
44,1%Water63,7%
37,9%Afval en grondstoffen43,9%
45,9%Energie28,5%
25,5%Natuur en landschap52,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder54,2%
55,5%Lucht50,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
43,0%BodemA
63,7%WaterB
43,9%Afval en grondstoffenC
28,5%EnergieD
52,3%Natuur en landschapE
54,2%Externe veiligheid en hinderF
50,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,0%
46,3%Arbeid53,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
34,8%Kennis48,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,0%ConcurrentievermogenA
53,1%ArbeidB
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,3%KennisE