Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Best

Best

54,6%sociaal-cultureel
48,7%ecologisch
57,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie57,4%
36,6%Politieke participatie49,6%
52,3%Woonomgeving53,2%
55,9%Wonen55,8%
44,0%Veiligheid57,3%
56,2%Onderwijs64,4%
26,2%Gezonde leefstijl53,6%
29,0%Gezondheidszorg47,4%
46,8%Kunst en cultuur49,5%
29,3%Economische participatie58,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
57,4%Maatschappelijke participatieA
49,6%Politieke participatieB
53,2%WoonomgevingC
55,8%WonenD
57,3%VeiligheidE
64,4%OnderwijsF
53,6%Gezonde leefstijlG
47,4%GezondheidszorgH
49,5%Kunst en cultuurI
58,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem40,0%
44,1%Water53,8%
37,9%Afval en grondstoffen59,9%
45,9%Energie38,0%
25,5%Natuur en landschap50,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder50,8%
55,5%Lucht48,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
40,0%BodemA
53,8%WaterB
59,9%Afval en grondstoffenC
38,0%EnergieD
50,5%Natuur en landschapE
50,8%Externe veiligheid en hinderF
48,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,7%
46,3%Arbeid62,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid47,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,5%
34,8%Kennis67,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,7%ConcurrentievermogenA
62,2%ArbeidB
47,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
67,8%KennisE