Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Boekel

Boekel

52,8%sociaal-cultureel
46,2%ecologisch
53,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie68,2%
36,6%Politieke participatie54,7%
52,3%Woonomgeving55,9%
55,9%Wonen41,8%
44,0%Veiligheid59,8%
56,2%Onderwijs48,2%
26,2%Gezonde leefstijl48,3%
29,0%Gezondheidszorg41,9%
46,8%Kunst en cultuur38,1%
29,3%Economische participatie71,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
68,2%Maatschappelijke participatieA
54,7%Politieke participatieB
55,9%WoonomgevingC
41,8%WonenD
59,8%VeiligheidE
48,2%OnderwijsF
48,3%Gezonde leefstijlG
41,9%GezondheidszorgH
38,1%Kunst en cultuurI
71,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,0%
44,1%Water27,3%
37,9%Afval en grondstoffen66,7%
45,9%Energie25,4%
25,5%Natuur en landschap22,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder75,5%
55,5%Lucht48,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
58,0%BodemA
27,3%WaterB
66,7%Afval en grondstoffenC
25,4%EnergieD
22,0%Natuur en landschapE
75,5%Externe veiligheid en hinderF
48,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen66,2%
46,3%Arbeid58,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,1%
34,8%Kennis33,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
66,2%ConcurrentievermogenA
58,9%ArbeidB
41,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,1%KennisE