Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Boxmeer

Boxmeer

54,3%sociaal-cultureel
50,9%ecologisch
58,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie64,9%
36,6%Politieke participatie57,7%
52,3%Woonomgeving53,2%
55,9%Wonen50,6%
44,0%Veiligheid50,8%
56,2%Onderwijs62,4%
26,2%Gezonde leefstijl54,9%
29,0%Gezondheidszorg51,9%
46,8%Kunst en cultuur36,2%
29,3%Economische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
64,9%Maatschappelijke participatieA
57,7%Politieke participatieB
53,2%WoonomgevingC
50,6%WonenD
50,8%VeiligheidE
62,4%OnderwijsF
54,9%Gezonde leefstijlG
51,9%GezondheidszorgH
36,2%Kunst en cultuurI
60,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,6%
44,1%Water48,1%
37,9%Afval en grondstoffen66,2%
45,9%Energie26,3%
25,5%Natuur en landschap51,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder75,8%
55,5%Lucht35,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
53,6%BodemA
48,1%WaterB
66,2%Afval en grondstoffenC
26,3%EnergieD
51,1%Natuur en landschapE
75,8%Externe veiligheid en hinderF
35,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,5%
46,3%Arbeid61,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,0%
34,8%Kennis61,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,5%ConcurrentievermogenA
61,4%ArbeidB
40,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,8%KennisE