Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Boxtel

Boxtel

51,9%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
54,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie57,0%
36,6%Politieke participatie53,1%
52,3%Woonomgeving50,3%
55,9%Wonen60,9%
44,0%Veiligheid44,5%
56,2%Onderwijs56,2%
26,2%Gezonde leefstijl45,6%
29,0%Gezondheidszorg50,1%
46,8%Kunst en cultuur48,1%
29,3%Economische participatie53,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
57,0%Maatschappelijke participatieA
53,1%Politieke participatieB
50,3%WoonomgevingC
60,9%WonenD
44,5%VeiligheidE
56,2%OnderwijsF
45,6%Gezonde leefstijlG
50,1%GezondheidszorgH
48,1%Kunst en cultuurI
53,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem49,8%
44,1%Water50,3%
37,9%Afval en grondstoffen45,5%
45,9%Energie35,2%
25,5%Natuur en landschap63,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder58,5%
55,5%Lucht46,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
49,8%BodemA
50,3%WaterB
45,5%Afval en grondstoffenC
35,2%EnergieD
63,7%Natuur en landschapE
58,5%Externe veiligheid en hinderF
46,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,7%
46,3%Arbeid57,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
34,8%Kennis52,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,7%ConcurrentievermogenA
57,1%ArbeidB
38,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,1%KennisE