Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Breda

Breda

46,2%sociaal-cultureel
49,0%ecologisch
56,9%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie43,9%
36,6%Politieke participatie51,1%
52,3%Woonomgeving39,2%
55,9%Wonen62,7%
44,0%Veiligheid32,4%
56,2%Onderwijs54,5%
26,2%Gezonde leefstijl37,6%
29,0%Gezondheidszorg47,6%
46,8%Kunst en cultuur59,4%
29,3%Economische participatie33,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
43,9%Maatschappelijke participatieA
51,1%Politieke participatieB
39,2%WoonomgevingC
62,7%WonenD
32,4%VeiligheidE
54,5%OnderwijsF
37,6%Gezonde leefstijlG
47,6%GezondheidszorgH
59,4%Kunst en cultuurI
33,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem40,8%
44,1%Water52,0%
37,9%Afval en grondstoffen49,0%
45,9%Energie49,4%
25,5%Natuur en landschap47,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder47,7%
55,5%Lucht57,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
40,8%BodemA
52,0%WaterB
49,0%Afval en grondstoffenC
49,4%EnergieD
47,2%Natuur en landschapE
47,7%Externe veiligheid en hinderF
57,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,2%
46,3%Arbeid67,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
34,8%Kennis59,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,2%ConcurrentievermogenA
67,8%ArbeidB
44,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,9%KennisE