Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Deurne

Deurne

52,7%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
46,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,0%
36,6%Politieke participatie50,0%
52,3%Woonomgeving58,2%
55,9%Wonen59,1%
44,0%Veiligheid47,1%
56,2%Onderwijs54,3%
26,2%Gezonde leefstijl45,0%
29,0%Gezondheidszorg46,3%
46,8%Kunst en cultuur51,2%
29,3%Economische participatie60,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,0%Maatschappelijke participatieA
50,0%Politieke participatieB
58,2%WoonomgevingC
59,1%WonenD
47,1%VeiligheidE
54,3%OnderwijsF
45,0%Gezonde leefstijlG
46,3%GezondheidszorgH
51,2%Kunst en cultuurI
60,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,3%
44,1%Water49,5%
37,9%Afval en grondstoffen69,8%
45,9%Energie31,6%
25,5%Natuur en landschap48,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder65,0%
55,5%Lucht36,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
48,3%BodemA
49,5%WaterB
69,8%Afval en grondstoffenC
31,6%EnergieD
48,5%Natuur en landschapE
65,0%Externe veiligheid en hinderF
36,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen63,8%
46,3%Arbeid58,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid27,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden42,4%
34,8%Kennis38,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
63,8%ConcurrentievermogenA
58,0%ArbeidB
27,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
42,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,3%KennisE