Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Pekela

Pekela

38,5%sociaal-cultureel
47,6%ecologisch
41,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie37,6%
36,6%Politieke participatie37,4%
52,3%Woonomgeving50,0%
55,9%Wonen54,8%
44,0%Veiligheid50,8%
56,2%Onderwijs50,5%
26,2%Gezonde leefstijl21,7%
29,0%Gezondheidszorg28,1%
46,8%Kunst en cultuur22,8%
29,3%Economische participatie30,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
37,6%Maatschappelijke participatieA
37,4%Politieke participatieB
50,0%WoonomgevingC
54,8%WonenD
50,8%VeiligheidE
50,5%OnderwijsF
21,7%Gezonde leefstijlG
28,1%GezondheidszorgH
22,8%Kunst en cultuurI
30,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,4%
44,1%Water64,9%
37,9%Afval en grondstoffen35,1%
45,9%Energie23,7%
25,5%Natuur en landschap21,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,0%
55,5%Lucht51,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
69,4%BodemA
64,9%WaterB
35,1%Afval en grondstoffenC
23,7%EnergieD
21,7%Natuur en landschapE
67,0%Externe veiligheid en hinderF
51,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,6%
46,3%Arbeid44,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid32,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
34,8%Kennis18,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,6%ConcurrentievermogenA
44,3%ArbeidB
32,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
18,5%KennisE