Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dongen

Dongen

52,0%sociaal-cultureel
41,6%ecologisch
49,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,2%
36,6%Politieke participatie50,3%
52,3%Woonomgeving59,6%
55,9%Wonen58,0%
44,0%Veiligheid55,4%
56,2%Onderwijs58,1%
26,2%Gezonde leefstijl35,5%
29,0%Gezondheidszorg45,3%
46,8%Kunst en cultuur41,8%
29,3%Economische participatie59,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,2%Maatschappelijke participatieA
50,3%Politieke participatieB
59,6%WoonomgevingC
58,0%WonenD
55,4%VeiligheidE
58,1%OnderwijsF
35,5%Gezonde leefstijlG
45,3%GezondheidszorgH
41,8%Kunst en cultuurI
59,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,7%
44,1%Water47,7%
37,9%Afval en grondstoffen46,9%
45,9%Energie23,7%
25,5%Natuur en landschap19,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder56,3%
55,5%Lucht49,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,7%BodemA
47,7%WaterB
46,9%Afval en grondstoffenC
23,7%EnergieD
19,9%Natuur en landschapE
56,3%Externe veiligheid en hinderF
49,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,2%
46,3%Arbeid57,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
34,8%Kennis38,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,2%ConcurrentievermogenA
57,0%ArbeidB
36,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,4%KennisE