Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eersel

Eersel

57,1%sociaal-cultureel
55,9%ecologisch
51,0%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie59,9%
36,6%Politieke participatie50,6%
52,3%Woonomgeving55,0%
55,9%Wonen47,4%
44,0%Veiligheid61,9%
56,2%Onderwijs62,2%
26,2%Gezonde leefstijl56,6%
29,0%Gezondheidszorg51,3%
46,8%Kunst en cultuur51,4%
29,3%Economische participatie74,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
59,9%Maatschappelijke participatieA
50,6%Politieke participatieB
55,0%WoonomgevingC
47,4%WonenD
61,9%VeiligheidE
62,2%OnderwijsF
56,6%Gezonde leefstijlG
51,3%GezondheidszorgH
51,4%Kunst en cultuurI
74,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem60,1%
44,1%Water58,8%
37,9%Afval en grondstoffen78,9%
45,9%Energie34,4%
25,5%Natuur en landschap48,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder72,5%
55,5%Lucht38,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
60,1%BodemA
58,8%WaterB
78,9%Afval en grondstoffenC
34,4%EnergieD
48,4%Natuur en landschapE
72,5%Externe veiligheid en hinderF
38,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,6%
46,3%Arbeid60,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
34,8%Kennis46,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,6%ConcurrentievermogenA
60,7%ArbeidB
33,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,5%KennisE