Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eindhoven

Eindhoven

45,8%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
61,7%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie32,7%
36,6%Politieke participatie48,2%
52,3%Woonomgeving42,9%
55,9%Wonen67,1%
44,0%Veiligheid31,5%
56,2%Onderwijs56,7%
26,2%Gezonde leefstijl40,0%
29,0%Gezondheidszorg49,8%
46,8%Kunst en cultuur58,6%
29,3%Economische participatie30,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
32,7%Maatschappelijke participatieA
48,2%Politieke participatieB
42,9%WoonomgevingC
67,1%WonenD
31,5%VeiligheidE
56,7%OnderwijsF
40,0%Gezonde leefstijlG
49,8%GezondheidszorgH
58,6%Kunst en cultuurI
30,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem36,8%
44,1%Water58,4%
37,9%Afval en grondstoffen42,5%
45,9%Energie48,7%
25,5%Natuur en landschap60,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder48,7%
55,5%Lucht57,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
36,8%BodemA
58,4%WaterB
42,5%Afval en grondstoffenC
48,7%EnergieD
60,0%Natuur en landschapE
48,7%Externe veiligheid en hinderF
57,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,5%
46,3%Arbeid68,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid47,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,2%
34,8%Kennis71,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,5%ConcurrentievermogenA
68,4%ArbeidB
47,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
71,3%KennisE