Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Etten-Leur

Etten-Leur

46,3%sociaal-cultureel
46,0%ecologisch
52,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie43,2%
36,6%Politieke participatie39,8%
52,3%Woonomgeving38,7%
55,9%Wonen61,2%
44,0%Veiligheid41,5%
56,2%Onderwijs57,4%
26,2%Gezonde leefstijl41,1%
29,0%Gezondheidszorg45,8%
46,8%Kunst en cultuur43,6%
29,3%Economische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
43,2%Maatschappelijke participatieA
39,8%Politieke participatieB
38,7%WoonomgevingC
61,2%WonenD
41,5%VeiligheidE
57,4%OnderwijsF
41,1%Gezonde leefstijlG
45,8%GezondheidszorgH
43,6%Kunst en cultuurI
51,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem39,0%
44,1%Water47,8%
37,9%Afval en grondstoffen65,4%
45,9%Energie35,6%
25,5%Natuur en landschap31,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder53,0%
55,5%Lucht49,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
39,0%BodemA
47,8%WaterB
65,4%Afval en grondstoffenC
35,6%EnergieD
31,5%Natuur en landschapE
53,0%Externe veiligheid en hinderF
49,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,5%
46,3%Arbeid57,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,7%
34,8%Kennis54,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,5%ConcurrentievermogenA
57,7%ArbeidB
41,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,6%KennisE