Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Geertruidenberg

Geertruidenberg

48,8%sociaal-cultureel
41,5%ecologisch
54,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie48,7%
36,6%Politieke participatie40,8%
52,3%Woonomgeving41,7%
55,9%Wonen52,4%
44,0%Veiligheid43,1%
56,2%Onderwijs69,2%
26,2%Gezonde leefstijl33,7%
29,0%Gezondheidszorg40,3%
46,8%Kunst en cultuur63,5%
29,3%Economische participatie54,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
48,7%Maatschappelijke participatieA
40,8%Politieke participatieB
41,7%WoonomgevingC
52,4%WonenD
43,1%VeiligheidE
69,2%OnderwijsF
33,7%Gezonde leefstijlG
40,3%GezondheidszorgH
63,5%Kunst en cultuurI
54,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem42,4%
44,1%Water53,7%
37,9%Afval en grondstoffen54,4%
45,9%Energie35,1%
25,5%Natuur en landschap20,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder54,4%
55,5%Lucht30,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
42,4%BodemA
53,7%WaterB
54,4%Afval en grondstoffenC
35,1%EnergieD
20,3%Natuur en landschapE
54,4%Externe veiligheid en hinderF
30,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,1%
46,3%Arbeid59,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
34,8%Kennis56,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,1%ConcurrentievermogenA
59,4%ArbeidB
36,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,7%KennisE